Datasets

1 dataset

  • Deze bestanden betreffen de tabellenbijlage en de data van de figuren van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2020 verschenen op 30 oktober 2020. Voor een beschrijving van de achtergronden van de g...

    Data owner: Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
    Updated: 04/07/2022 - 00:00
    Theme:
    • Energy