Dataset

55 datasets

 • Personen en fte bij het Rijk (vanaf 2002): in- uitstroom en de stand eind van het jaar, onderverdeeld naar provincie en werksoort, ministerie,, organisatie onderdeel, geslacht, deel/voltijd, dienstver...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 21/09/2021
  Theme:
  • Governance
 • Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS). Let op: Dit is een dataset in onderzoek. De link naar de data is nog niet beschikbaar. De data-eigenaar is aan het onderzoeken of de data beschikbaar k...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 21/09/2021
  Theme:
  • Governance
 • Binnen 3-5 jaar wordt door het Ministerie van Financiën en de Departementen toegewerkt naar een ontsluiting van de Financiële administratie volgens het adagium 'open wat open kan', passend binnen de u...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 21/09/2021
  Theme:
  • Governance
 • Een totaaloverzicht van alle inkoopdata binnen de Rijksoverheid over het jaar 2019. De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 21/09/2021
  Theme:
  • Finance
 • Om in beeld te krijgen hoe het staat met de digitale dienstverlening, heeft Deloitte voor het tweede jaar op rij de digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en bedrijven bi...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 21/09/2021
  Theme:
  • Governance
 • Jaarlijks rapport (bijlage bij begroting gemeentefonds) dat inzicht geeft in de werking van het verdeelstelsel van het gemeentefonds in vergelijking met de ontwikkeling van de kostenstructuur.

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 21/09/2021
  Theme:
  • Governance
 • Gegevensverzameling van alle geregistreerde niet-ingezetenen in de RNI. De gegevensverzameling is onderdeel van de Basisregistratie personen (BRP). Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 21/09/2021
  Theme:
  • Governance
 • Dataset

  Datawonen

  Portal waarmee diverse databanken van DGWB worden ontsloten binnen en buiten BZK.

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme:
  • Governance
 • BRR (Basisregister Reisdocumenten) VR (Verificatie register) RPS (Register Paspoortsignaleringen) RAAS (Reisdocumenten Aanvraag en Archiveringsstation). Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebrui...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme:
  • Governance
 • Gebouwen in eigendom van de Rijksoverheid of gehuurd voor rijkshuisvesting.

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme:
  • Governance

Filter your results

Level of governance (1)
Metadata language (1)