Dataset

Planologische geluidzones industrie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

De gegevensset Geluidzones industrie bevat gezoneerd industrieterreinen, de bijbehorende geluidzone, begrensd door industrieterrein en 50 dB(A) zonegrens. Gezoneerde industrieterreinen zijn industrieterreinen waar zogenaamde "grote lawaaimakers" gevestigd zijn of toegestaan zijn. Voor dit soort terreinen is in het bestemmingsplan een zone opgenomen waarbuiten het geluid van alle bedrijven op het terrein bij elkaar maximaal 50 dB(A) mag bedragen. Het gaat dus niet om de werkelijke geluidbelastingen in 2011.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Gebruik GELUID_Industrie_region.shp voor industriezones

SHAPE CC-BY (4.0)

unknown

Documentation