Dataset

Vastgestelde geluidzonering Industrieterrein 50dbA

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het gezoneerd industrieterrein bestand is vastgestelde begrenzing geluidzones 50 dbA. Nota bene: Het ID in de Bron Identificatie verwijst naar het bronbestand (geonam_gldzonind050dbavlk).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/CDS/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CDS%3Ageocds_nlam_gzb&bbox=29205.3590000011%2C359056.879999999%2C62047.4499000013%2C400132.7399&width=614&height=768&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geocds_nlam_gzb

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/CDS/wms?request=GetCapabilities

Geluidszones rondom bedrijventerreinen zowel provinciaal als gemeentelijk (Areamanagement Inspire CDS)

geocds_nlam_gzb

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/CDS/wfs?request=GetCapabilities

Geluidszones rondom bedrijventerreinen zowel provinciaal als gemeentelijk (Areamanagement Inspire CDS)

geonam_gldzonind050dbavlk

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ruimte/wms?request=GetCapabilities

Vastgestelde geluidzonering Industrieterrein 50dbA

geonam_gldzonind050dbavlk

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ruimte/wfs?request=GetCapabilities

Vastgestelde geluidzonering Industrieterrein 50dbA