Dataset

Wijknamen - Gemeente Enschede

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Enschede (Gemeente)
Updated 04/16/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De wijknamen van de gemeente Enschede met bijbehorende wijkcodes.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Documentation

Wijknamen

HTML CC-0 (1.0)
Download: http://opendata.enschede.nl/opendata/dataset:wijknamen/

De wijknamen van de gemeente Enschede met bijbehorende wijkcodes.