Dataset

Straatnamen - Gemeente Enschede

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Enschede (Gemeente)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De straatnamen van de gemeente Enschede. De bij besluit van B & W van 15 juni 1965 ingestelde Straatnamencommissie heeft tot taak om voor nieuw aan te leggen straten een straatnaam te kiezen. De Straatnamencommissie komt vier per jaar in vergadering bijeen en kiest na zorgvuldige afweging een naam voor de te benoemen straat.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Documentation

straatnamen

HTML CC-BY (4.0)
Download: http://opendata.enschede.nl/opendata/dataset:straatnamen/

De straatnamen van de gemeente Enschede. De bij besluit van B & W van 15 juni 1965 ingestelde Straatnamencommissie heeft tot taak om voor nieuw aan te leggen straten een straatnaam te kiezen. De Straatnamencommissie komt vier per jaar in vergadering bijeen en kiest na zorgvuldige afweging een naam voor de te benoemen straat.