Dataset

Verkiezingsuitslagen Gemeenteraad 2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Kiesraad (Rijk)
Updated 03/29/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Municipalities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close
High value

Een high value dataset heeft een hoge waarde voor de samenleving.

Close
National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze dataset bevat de voorlopige gegevens (verkiezingsdefinities en kandidatenlijsten) van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De dataset bevat de gegevensbestanden in EML formaat. De Kiesraad biedt geen ondersteuning voor het gebruik van het formaat.

Waar bestanden niet beschikbaar zijn, is in de dataset hiervan een vermelding opgenomen bij de gegevensbestanden van de betreffende gemeente.

Meer informatie over het EML formaat: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/osv-en-eml/eml-standaard

Bestemmingspagina: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/verkiezingsuitslagen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Verkiezingsuitslagen Gemeenteraad 2022 (EML)

ZIP CC-0 (1.0)

Dit betreft een pre-publicatie met Verkiezingsdefinities, Kandidatenlijsten en voorlopige Telling- en Resultaat-bestanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Tot en met 29 maart kan de gemeenteraad besluiten een hertelling uit te voeren. Let daarom op de bestandsdatum, danwel kr:creationdatetime om te zien wanneer het bestand is gegenereerd.

De dataset bevat de gegevensbestanden in EML formaat. De Kiesraad biedt geen ondersteuning voor het gebruik van het formaat.

Meer informatie over het EML formaat: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/osv-en-eml/eml-standaard

Mogelijk hebben Centraalstembureaus (CSB) nog wijzigingen doorgevoerd die de Kiesraad nog niet heeft ontvangen.

Advies is om samenvoeging van GemeenteCode, LijstNummer en KandidaatNummer als primary key te gebruiken om updates te verwerken, ofwel bij elke //eml:Candidate de XPath: concat(/eml:EML/eml:CandidateList/eml:Election/eml:ElectionIdentifier/kr:ElectionDomain/@Id,format-number(../eml:AffiliationIdentifier/@Id,"00"),format-number(eml:CandidateIdentifier/@Id,"00"))

Gegenereerde osv4-3 per gemeente (CSV)

ZIP CC-0 (1.0)

Deze dataset bevat de gegenereerde osv4-3 CSV per gemeente, welke te openen is met een spreadsheet programma, zoals LibreOffice Calc (Open Source) of Microsoft Excel. De bron van de dataset zijn de EML gegevensbestanden.

LET OP: dit zijn niet een oorspronkelijke CSV bestanden en kunnen daarom afwijken van de door de gemeente gepubliceerde osv4-3's, welke direct uit OSV2020 komen en niet op basis van de EML zijn gegenereerd. Zo mist in de EML het veld 'aangetroffen stembiljetten' en deze is hier gegenereerd op basis van geldige stemmen + blanco + ongeldig, normaliter zijn deze aantallen gelijk, maar er zijn uitzonderlijke situaties waar dit af kan wijken.

Tot en met 29 maart kan de gemeenteraad besluiten een hertelling uit te voeren. Let daarom op de bestandsdatum om te zien wanneer het bestand is gegenereerd. De modificatiedatum van de bestanden is gelijkgetrokken aan de kr:CreationDateTime. I.v.m. standalone airgapped computers hebben sommige computers een incorrecte datum.

Mogelijk hebben Centraalstembureaus (CSB) nog wijzigingen doorgevoerd die de Kiesraad nog niet heeft ontvangen.

Kandidatenlijsten Gemeenteraad 2022 (CSV)

CSV CC-0 (1.0)

Deze dataset bevat de voorlopige kandidatenlijsten van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De bron van de dataset zijn de EML gegevensbestanden.

Mogelijk hebben Centraalstembureaus (CSB) nog wijzigingen doorgevoerd die de Kiesraad nog niet heeft ontvangen. Dit kan n.a.v. een proefdruk, waar sommige CSB's de ruimte zien om na vaststelling nog correcties te maken.

Advies is om samenvoeging van GemeenteCode, LijstNummer en KandidaatNummer als primary key te gebruiken om updates te verwerken.

Updates: de kolom PublicatieGeslachtTaal is hernoemd naar DocumentTaal. Geslacht 'unknown' welke eerder als 'u' werd vermeld is omgezet naar '?'.

Preview

Kandidatenlijsten Gemeenteraad 2022 (JSON)

JSON CC-0 (1.0)

Deze dataset bevat de voorlopige kandidatenlijsten van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De bron van de dataset zijn de EML gegevensbestanden.

Mogelijk hebben Centraalstembureaus (CSB) nog wijzigingen doorgevoerd die de Kiesraad nog niet heeft ontvangen. Dit kan n.a.v. een proefdruk, waar sommige CSB's de ruimte zien om na vaststelling nog correcties te maken.

Advies is om samenvoeging van GemeenteCode, LijstNummer en KandidaatNummer als primary key te gebruiken om updates te verwerken.

Updates: de PublicatieGeslachtTaal is hernoemd naar DocumentTaal. Geslacht 'unknown' welke eerder als 'u' werd vermeld is omgezet naar '?'. PublicatieGeslacht is van ja/nee omgezet naar boolean (true/false). KandidaatNummer is nu numeriek (voorheen string). Een lege string (in Roepnaam, Tussenvoegsel, Geslacht en 3 gevallen van Woonplaats) wordt nu null.