Dataset

Verkiezing gemeenteraden, 2002

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie geeft informatie over het aantal geldig uitgebrachte stemmen per politieke groepering voor alle gemeenten van Nederland waar op 6 maart 2002 een verkiezing voor de gemeenteraad is gehouden. Tevens zijn voor deze gemeenten gegevens opgenomen over de naar aanleiding van deze verkiezingen benoemde raadsleden, de nieuw gekozen wethouders en de burgemeesters.

Gegevens beschikbaar over 6 maart 2002.

Status van de cijfers: De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70097NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70097NED

Kiesgerechtigden en opkomst, geldige stemmen per politieke groepering, raadsleden, wethouders, burgemeesters en coderingen per gemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70097NED

Kiesgerechtigden en opkomst, geldige stemmen per politieke groepering, raadsleden, wethouders, burgemeesters en coderingen per gemeente