Dataset

Tellingsbestand verkiezing van het Europees Parlement 2024 Hoofdstembureau

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Utrecht (Gemeente)
Updated 06/21/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

• Beschrijving: Dit is het bestand dat is ontstaan door de invoer van de gegevens uit de processen-verbaal van alle stembureaus in de kieskring Utrecht. De kieskring Utrecht is de hele provincie Utrecht. Het hoofdstembureau van de kieskring Utrecht heeft tijdens de zitting van 11 juni 2024 de totalen per partij en kandidaat in de Kieskring vastgesteld. Op 19 juni 2024 heeft het centraal stembureau (De Kiesraad) de totalen per partij en kandidaat gecorrigeerd omdat door verschillende gemeentelijke stembureaus correcties zijn uitgevoerd. De publicatie van deze bestanden bevordert de transparantie en controleerbaarheid van het proces dat leidt tot de vaststelling van de uitslag. Daarnaast kunnen personen en organisaties kennis nemen van uitslagen, analyses uitvoeren, visualisaties maken, etc.

• Bron: Hoofdstembureau van de kieskring Utrecht

• Beperkingen: We publiceren het tellingsbestand om de verkiezingen open en transparant te maken. U kunt geen rechten ontlenen aan het bestand.

• Mogelijkheden: U kunt dit bestand gebruiken om de uitslagen te bekijken, analyses uit te voeren, visualisaties te maken, etc.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Tellingsbestand verkiezing Europees Parlement 2024 Hoofdstembureau

CSV CC-0 (1.0)

Tellingsbestand verkiezing Europees Parlement 2024 Hoofdstembureau

Preview