Dataset

Tellingsbestand verkiezing Gemeenteraad 2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Utrecht (Gemeente)
Updated 04/11/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

• Beschrijving: Dit is het bestand dat is ontstaan door de invoer van de gegevens uit de bijlagen per stembureau, die tijdens de centrale stemopneming voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Utrecht zijn ingevuld. De publicatie van deze bestanden bevordert de transparantie en controleerbaarheid van het proces dat leidt tot de vaststelling van de uitslag. Daarnaast kunnen personen en organisaties kennis nemen van uitslagen, analyses uitvoeren, visualisaties maken, etc.

• Bron: gemeente Utrecht

• Beperkingen: het bestand wordt gepubliceerd vanuit het belang van openheid en transparantie rondom verkiezingen. Er kunnen geen rechten aan het bestand worden ontleend van welke aard dan ook.

• Mogelijkheden: het bestand wordt gepubliceerd om personen en organisaties in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van uitslagen, analyses uit te voeren, visualisaties te maken, etc.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Tellingsbestand verkiezing gemeenteraad 2022

CSV CC-0 (1.0)

Tellingsbestand verkiezing Gemeenteraad 2022

Preview