Dataset

Financiele detaildata

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Utrecht (Gemeente)
Updated 04/11/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Finance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit is een samenvoeging van de volgende datasets:

  • Financiele detaildata
  • Financiële Informatie voor Derden (Iv3)

Financiele detaildata

Gemeente Utrecht heeft de pilot Open spending detaildata afgerond met als resultaat dat de Utrechtse financiele detaildata beschikbaar zijn als open data. Deze pilot is uitgevoerd door Open State Foundation in opdracht van ministerie BZK met vijf deelnemende gemeenten (waaronder Utrecht). Met deze financiele detaildata krijgen gebruikers inzicht in de inkomsten en uitgaven van gemeente Utrecht op gedetailleerd niveau, een laag boven factuurniveau. Hierbij is bijvoorbeeld te zien dat er binnen Utrecht kosten zijn gemaakt voor trouwboekjes van kunstleer en zijn de kosten van elektriciteit van sporthallen terug te vinden. Utrecht is de enige deelnemende gemeente waarbij er op dusdanig diep niveau (maar wel boven factuurniveau) financiele open data te benaderen is.

Je kan navigeren in de website van de Utrechtse financiele detaildata door te klikken op onderwerpen (functies). Daarnaast kan je de inkomsten en uitgaven gemeente Utrecht weergeven in totaal en gemiddeld per inwoner, huishouden, oppervlakte en fte.

Financiële Informatie voor Derden (Iv3)

Het CBS houdt zich bezig met het verzamelen van de gegevens voor Informatie voor Derden (Iv3). Deze gegevens worden geleverd door provincies, waterschappen en gemeenten. Gemeentes moeten informatie verstrekken over begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties. Dit gebeurt door middel van een begrotingsoverzicht (éénmaal per jaar) en op kwartaal- en jaarbasis een zogenaamde verdelingsmatrix en een balansstandenoverzicht. Bijgaand treft u van de gemeente Utrecht de kwartaal en jaaroverzichten aan, voor zover ze al beschikbaar zijn, met ingang van 1 januari 2012.

Voor meer informatie zie Informatie voor Derden (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/gemeentelijke-financien/financiele-functie/informatie-voor-derden-iv3) en Gemeente: Iv3 modellen (http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/deelnemers-enquetes/decentrale-overheid/kredo/gemeente-of-gr/iv3-modellen/gemeente/default.htm)

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Financiele detaildata gemeente Utrecht

Unknown CC-0 (1.0)

Financiele detaildata gemeente Utrecht

Begroting 2012 1e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Begroting 2012 1e kwartaal

Verantwoording 2012 1e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Verantwoording 2012 1e kwartaal

Begroting 2012 2e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Begroting 2012 2e kwartaal

Verantwoording 2012 2e kwartaal

XLS CC-0 (1.0)

Verantwoording 2012 2e kwartaal

Begroting 2012 3e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Begroting 2012 3e kwartaal

Verantwoording 2012 3e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Verantwoording 2012 3e kwartaal

Jaarverantwoording 2012

XLSX CC-0 (1.0)

Jaarverantwoording 2012

Begroting 2013 2e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Begroting 2013 2e kwartaal

Verantwoording 2013 2e kwartaal

XLS CC-0 (1.0)

Verantwoording 2013 2e kwartaal

Begroting 2013 3e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Begroting 2013 3e kwartaal

Verantwoording 2013 3e kwartaal

XLS CC-0 (1.0)

Verantwoording 2013 3e kwartaal

Begroting 2012 4e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Begroting 2012 4e kwartaal

Verantwoording 2012 4e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Verantwoording 2012 4e kwartaal

Nominale begroting 2013

XLSX CC-0 (1.0)

Nominale begroting 2013

Begroting 2013 4e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Begroting 2013 4e kwartaal

Verantwoording 2013 4e kwartaal

XLS CC-0 (1.0)

Verantwoording 2013 4e kwartaal

Jaarverantwoording 2013

XLSX CC-0 (1.0)

Jaarverantwoording 2013

Nominale begroting 2014

XLSX CC-0 (1.0)

Nominale begroting 2014

Begroting 2014 1e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Begroting 2014 1e kwartaal

Verantwoording 2014 1e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Verantwoording 2014 1e kwartaal

Begroting 2014 2e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Begroting 2014 2e kwartaal

Verantwoording 2014 2e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Verantwoording 2014 2e kwartaal

Begroting 2014 3e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Begroting 2014 3e kwartaal

Verantwoording 2014 3e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Verantwoording 2014 3e kwartaal

Begroting 2014 4e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Begroting 2014 4e kwartaal

Verantwoording 2014 4e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Verantwoording 2014 4e kwartaal

Jaarverantwoording 2014

XLSX CC-0 (1.0)

Jaarverantwoording 2014

Nominale begroting 2015

XLSX CC-0 (1.0)

Nominale begroting 2015

Begroting 2015 1e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Begroting 2015 1e kwartaal

Verantwoording 2015 1e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Verantwoording 2015 1e kwartaal

Verantwoording 2013 1e kwartaal

XLSX CC-0 (1.0)

Verantwoording 2013 1e kwartaal