Dataset

Algoritmeregister Utrecht

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Utrecht (Gemeente)
Updated 04/11/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit is het Utrechtse algoritmeregister. Hier vindt u een overzicht van de Utrechtse digitaliseringstrajecten waarbij een algoritme en/of voorspellend model een rol vervult. We zijn uitgegaan van grote algoritmen en/of voorspellende modellen die impact hebben op de stad. We hebben de 'kleine' algoritmen bewust achterwege gelaten in dit overzicht, gelet op de omvang en eventuele beheersbaarheid.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Algoritmeregister Utrecht

XLS CC-0 (1.0)

Algoritmeregister Utrecht