Dataset

Algoritmeregister Den Haag

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente 's-Gravenhage (Gemeente)
Updated 03/07/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Het algoritmeregister is een overzicht van algoritmes die de gemeente Den Haag gebruikt bij haar gemeentelijke dienstverlening. De gemeente wil transparant zijn over het gebruik van algoritmes en kunnen uitleggen hoe een besluit tot stand is gekomen. Die uitlegbaarheid en transparantie staan centraal in de datastrategie van de gemeente. Door het register als open data te publiceren wil de gemeente bijdragen aan de internationale FAIR principes zodat we de vindbaarheid, toegankelijkheid, uitwisselbaarheid en het hergebruik van data kunnen bevorderen. Per algoritme is beschreven wat het algoritme doet, hoe het wordt toegepast en waar u meer informatie over het algoritme kunt vinden. Met deze beschrijvingen sluiten wij aan bij de uitgangspunten van het nationale consortium Publieke controles op algoritmes dat een metadatastandaard voor algoritmeregisters ontwikkelt. Samen met u hopen we onze algoritmes eerlijker en beter te maken. Uw feedback is daarom welkom. Het register is continu in ontwikkeling en wordt steeds aangepast op basis van nieuwe inzichten en informatie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Algoritmeregister update 19 december 2022.xlsx

XLSX CC-0 (1.0)

Algoritmeregister Den Haag update 19 december 2022

Algoritmeregister update 19 december 2022.csv

CSV CC-0 (1.0)

Algoritmeregister Den Haag update 19 december 2022

Preview