type-icon

Dataset

Uitgebreide verdiepingsbijlage Wet Langdurige Zorg 2020

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bijgewerkt 28/02/2021
License CC-0 (1.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Download (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Dit is een uitgebreide versie van het verdiepingshoofdstuk van de Wet langdurige zorg (Wlz) uit het Financieel beeld zorg (FBZ) begroting 2020. De bijstellingen zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019. Hierin zijn alle bijstellingen met bijbehorende toelichting zoals die ook is opgenomen in het jaarverslag 2017, de 1e suppletoire begroting 2018 en de begroting 2019 gepresenteerd.

Landing page: https://opendata.rijksbegroting.nl

Contactinformatie
Naam: Ministerie van VWS
Email: k.ramsaran@minvws.nl

Download

Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz OW 2020

Download XLS CC-0 (1.0)

Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz OW 2020

Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz OW 2020

Download ODS CC-0 (1.0)

Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz OW 2020