Dataset

Uitgebreide verdiepingsbijlage Wet Langdurige Zorg 2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Rijk)
Updated 02/17/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Finance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit is een uitgebreide versie van het verdiepingshoofdstuk van de Wet langdurige zorg (Wlz) uit het Financieel beeld zorg (FBZ) begroting 2020. De bijstellingen zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019. Hierin zijn alle bijstellingen met bijbehorende toelichting zoals die ook is opgenomen in het jaarverslag 2017, de 1e suppletoire begroting 2018 en de begroting 2019 gepresenteerd.

Landing page: https://opendata.rijksbegroting.nl

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz OW 2020

XLS CC-0 (1.0)

Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz OW 2020

Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz OW 2020

ODS CC-0 (1.0)

Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz OW 2020