Dataset

Uitgebreide verdiepingsbijlage Wet Langdurige Zorg 2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Rijk)
Updated 11/14/2021 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Finance
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Dit is een uitgebreide versie van het verdiepingshoofdstuk van de Wet langdurige zorg (Wlz) uit het Financieel beeld zorg (FBZ) begroting 2017. De bijstellingen zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016. Hierin zijn alle bijstellingen met bijbehorende toelichting zoals die ook is opgenomen in het jaarverslag 2015, de 1e suppletoire begroting 2016 en de begroting 2017 gepresenteerd.

Landing page: http://opendata.rijksbegroting.nl/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz OW 2017

ODS CC-0 (1.0)

Dit is een uitgebreide versie van het verdiepingshoofdstuk van de Wet langdurige zorg (Wlz) uit het Financieel beeld zorg (FBZ) begroting 2017. De bijstellingen zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016. Hierin zijn alle bijstellingen met bijbehorende toelichting zoals die ook is opgenomen in het jaarverslag 2015, de 1e suppletoire begroting 2016 en de begroting 2017 gepresenteerd.