Dataset

Strooiroutes Delft

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Delft (Gemeente)
Updated 08/03/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

 • Datum data: november 2020
 • Beschrijving: Strooiroutes in Delft
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart

   • Toelichting: Routes die gestrooid worden door derden, zoals rijks- en provinciewegen  zijn niet opgenomen. Er wordt door de gemeente gestrooid op doorgaande wegen (Stroomwegen), gebiedsontsluitingswegen, wijkontsluitingswegen, stations en openbaar vervoerroutes (busroutes), de binnenstad, op/afritten bij tunnels, viaducten, bruggen en specifieke knelpunten en wegen rondom openbare gebouwen zoals: ziekenhuizen, scholen, bejaardentehuizen en doorgaande (regionale) fietsroutes en hoofd fietspaden

   Owner

   Owner information

   Contact point

   Publication & catalogues

   Reuse

   Licence & conditions

   Relations

   Comparable datasets

   Metadata

   Version notes

   Language settings

   Data language

   Metadata language

   Identifiers

   Primary identifier


   Downloads

   Strooiroutes ArcGIS Map Service

   JSON CC-BY (4.0)

   Strooiroutes Feature Service

   Strooiroutes CSV

   CSV CC-BY (4.0)

   Strooiroutes Feature Service

   Preview

   Strooiroutes KML

   KML CC-BY (4.0)

   Strooiroutes Feature Service

   Strooiroutes Shapefile

   SHAPE CC-BY (4.0)

   Strooiroutes Feature Service