Dataset

Strooiroutes Delft

Permanent linkCopied
State Being researched
Data owner Delft
Updated 07/06/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
 • Description
 • Documentation (2)
 • Download (2)
 • Relations
 • Metadata

Description

 

 • Datum data: november 2019
 • Beschrijving: Strooiroutes in Delft
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart

   • Toelichting: Routes die gestrooid worden door derden, zoals rijks- en provinciewegen  zijn niet opgenomen. Er wordt door de gemeente gestrooid op doorgaande wegen (Stroomwegen), gebiedsontsluitingswegen, wijkontsluitingswegen, stations en openbaar vervoerroutes (busroutes), de binnenstad, op/afritten bij tunnels, viaducten, bruggen en specifieke knelpunten en wegen rondom openbare gebouwen zoals: ziekenhuizen, scholen, bejaardentehuizen en doorgaande (regionale) fietsroutes en hoofd fietspaden

    Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/strooiroutes-delft

    Contactinformatie
    Name: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dataplatform
    Email: support@civity.nl

    Documentation

    Esri Rest API

    Documentation TXT CC-0 (1.0)

    No Description

    GeoJSON

    Documentation TXT CC-0 (1.0)

    No Description