Dataset

Strooiroutes

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 05/19/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Traffic
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De fietspaden, autowegen en busroutes waar wordt gestrooid in het kader van gladheidsbestrijding. Onderdeel van deze dataset zijn de strooiroutes inclusief het strooiregime (wanneer wordt gestrooid: preventief (uit voorzorg) of curatief (als het nodig is)).

We actualiseren de gegevens, indien er sprake is van wijzigingen, rondom het strooiseizoen (omstreeks november).

Meer informatie over gladheidsbestrijding binnen Eindhoven lees je op de daarvoor bestemde pagina op Eindhoven.nl.

Benieuwd naar de feiten en cijfers rondom de gladheidsbestrijding in Eindhoven? Je vindt ze in onderstaande infographic.

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/strooiroutes/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Strooiroutes - Schema

JSON Onbekende licentie
name code type description
name OBJECTID code objectid type int description
name STROOIROUTES code strooiroutes type text description
name WANNEER code wanneer type text description Op welk moment strooien we: preventief of curatief
name NUMMER code nummer type text description Nummer van de strooiroute waar lijnstuk bij hoort.
name SHAPE.LEN code shape_len type double description Lengte lijnstuk
name geo_shape code geo_shape type geo_shape description
name geo_point_2d code geo_point_2d type geo_point_2d description