Dataset

Scenario's Ruimtelijke Verkenningen 2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat de resultaten van het PBL-onderzoek “Nederland in 2040: een land van regio’s, Ruimtelijke Verkenning 2011”. Het onderzoek geeft zicht op de toekomstige ontwikkeling van Nederlandse regio’s en de verscheidenheid in groei, krimp en onzekerheid voor wonen, werken en mobiliteit. Voor een hoog en laag scenario zijn voor 2008, 2020, 2030 en 2040 gegevens opgenomen per corop-gebied over bevolking, huishoudens, beroepsbevolking, arbeidsplaatsen, woon-werk mobiliteit, automobiliteit, de totale mobiliteit en bereikbaarheid.

Landing page: http://www.pbl.nl/publicaties/2011/nederland-in-2040-een-land-van-regio%E2%80%99s-ruimtelijke-verkenning-2011

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Scenariodata Ruimtelijke Verkenningen 2011

ODS CC-BY (4.0)

Scenariodata Ruimtelijke Verkenningen 2011