Dataset

Rijks ICT-dashboard

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Updated 10/02/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Dutch government
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

In het Rijks ICT-dashboard vindt u informatie uit de jaarlijkse rapportage over grote en hoogrisico projecten bij ministeries en publiekrechtelijke zbo`s. Het gaat om informatie over onder andere het doel van het project, de geraamde kosten, de doorlooptijd en de uitgebrachte kwaliteitstoetsen. Data is bijgewerkt tot en met afgelopen jaar.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Grote ICT-activiteiten Rijksoverheid

JSON CC-0 (1.0)

In het Rijks ICT-dashboard vindt u informatie uit de jaarlijkse rapportage over grote en hoogrisico projecten bij ministeries en publiekrechtelijke zbo`s. Het gaat om informatie over onder andere het doel van het project, de geraamde kosten, de doorlooptijd en de uitgebrachte kwaliteitstoetsen. Data is bijgewerkt tot en met afgelopen jaar.