Dataset

Dashboard gemeenten, monitor sociaal domein (in aanbouw)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Updated 02/16/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

De tweejaarlijkse monitor geeft inzicht in gebruik, early warning items, clientervaring en toegankelijkheid op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Documentation

Dashboard gemeenten, monitor sociaal domein

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://data.overheid.nl/ondersteuning/data-gebruiken/datasets-in-onderzoek

De tweejaarlijkse monitor geeft inzicht in gebruik, early warning items, clientervaring en toegankelijkheid op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet