Dataset

Objecten Openbare Ruimte

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 10/20/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Bomen

Deze dataset bevat de vaste boomgegevens van een boom. Op de kaart staan bomen in de openbare ruimte, die gemeente Amsterdam in beheer heeft. In een actualiseringsproject brengen we in 2023 en 2024 de data op orde. De beschikbare online data zijn steeds een momentopname uit dat project. Aan de kaart kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie over bomen zie: www.amsterdam.nl/bomen

Voor inhoudelijke vragen op het gebied van Bomen kun je contact opnemen met bomen@amsterdam.nl

Civiele Constructies

Deze dataset bevat de vaste gegevens van Bruggen, Kademuren, Beschoeiingen en Damwanden.

Voor inhoudelijke vragen op het gebied van Civiele Constructies kunt je contact opnemen met het algemene emailadres onderaan de pagina.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Bomen

JSON CC-0 (1.0)

unknown

Civiele Constructies

JSON CC-0 (1.0)

unknown

Documentation

Verharding, Groen en terreindeel

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://api.data.amsterdam.nl/v1/docs/wfs-datasets/objectenopenbareruimte.html

unknown