Dataset

Grondgebruik

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 26/09/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

De Grondgebruikskaart (of Bodemgebruikskaart) is de basis voor de Statistiek Bodemgebruik Amsterdam. Deze Statistiek wordt sinds 1931 bijgehouden door de sector Stadsontwikkeling van de Dienst der Publieke Werken, sinds 1980 door de Dienst Ruimtelijke Ordening en sinds 2015 door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam.In de Statistiek staan oppervlakte-gegevens per bodemgebruiksoort. De Grondgebruikskaart wordt jaarlijks geactualiseerd. Peilmoment: datum van de gebruikte luchtfoto&rsquos (april/mei). De gehanteerde categorie-indeling komt overeen met de landelijk geldende CBS-classificatie voor bodemgebruik, maar is gedetailleerder. De bodemgebruikstatistiek wordt ieder jaar opgenomen in het statistisch jaarboek Amsterdam in cijfers van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS, voorheen O S). De Grondgebruikskaart wordt binnen de Gemeente Amsterdam gebruikt als ondergrond en voor onderzoek (GIS), met name voor dichtheidsmaten. Voor de berekening van de openbare ruimte t.b.v. beheerfondsen is de Statistiek Bodemgebruik onmisbaar. De Grondgebruikskaart is buiten de gemeentegrens van Amsterdam minder actueel. Actualiteit: mei 2014.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Data via maps.amsterdam.nl

CSV Publiek domein

unknown

Documentation

Weergave op kaart

HTML Publiek domein
Download: http://maps.amsterdam.nl/grondgebruik/

unknown