Dataset

Toeristisch bezoek aan steden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 05/02/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In de themarapporten Toeristisch bezoek aan steden, wordt het toeristisch bezoek aan steden in kaart gebracht. Dit themarapport schetst een beeld van het toeristische bezoek van Nederlanders aan een aantal Nederlandse steden. Ingegaan wordt onder andere op de ondernomen activiteiten, het gebruikte vervoermiddel en de bestedingen. Speciale aandacht is dit jaar besteed aan de verblijfsduur en type bezochte winkels.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Toeristisch bezoek aan steden 2010

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: NBTC-NIPO Research

Opdrachtgever: NBTC-NIPO Research