Dataset

Groninger Forum, effectanalyse ontwikkeling Grote Markt (oostzijde)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 04/08/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Space and infrastructure
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Gemeente Groningen heeft plannen voor een herontwikkeling van de oostzijde van de Grote Markt. Om bij te dragen aan een afgewogen besluitvorming heeft de gemeente in 2005 laten kijken naar de ruimtelijk-economische effecten van de beoogde ontwikkelingen op de binnenstad. Vanwege de verdere doorontwikkeling van de plannen sindsdien is het hierover verschenen rapport “Effectanalyse ontwikkeling Grote Markt (oostzijde): ruimtelijk-economische impact voor de stad Groningen” niet meer actueel. ECORYS is gevraagd een update van de effectanalyse uit te voeren. In dit rapport worden de resultaten van de studie gepresenteerd. Het rapport is leesbaar als zelfstandig document.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Groninger Forum, effectanalyse ontwikkeling Grote Markt (oostzijde), 2009

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: M. Briene; M. Wienhoven; ECORYS Nederland B.V.

Opdrachtgever: Gemeente Groningen