Dataset

Orthofotomozaiek Groninger kust 2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 05/24/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

infrarood orthofoto voor vegetatie kartering Getijde: NAP -0.80

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/021f76bd-2c73-4678-9fb5-5a353127667c/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

z_Groninger_kust_2007

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/luchtfoto_zeegras/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

Downloads

z_Groninger_kust_2007.ecw

ZIP CC-0 (1.0)

endPoint

luchtfoto_zeegras:z_Groninger_kust_2007

OGC:WCS CC-0 (1.0)

accesPoint