Dataset

Focus op fucus: gemeentelijke internationale samenwerking

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
  • International cooperation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Groningen is een internationale stad. Een stad met internationaal georiënteerde kennisinstellingen, bedrijven en een internationale bevolking. Groningen Wereldstad; Nota gemeentelijke internationale samenwerking 2008 – 2012, geeft vorm aan dit uitgangspunt. Hiervoor zijn binnen het uitvoeringskader helpen-leren-handel 6 doelstellingen geformuleerd. Dit evaluatierapport geeft, na 3,5 jaar van uitvoering, inzicht in de realisatie van die doelstellingen, het gekozen beleidskader en de organisatie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Focus op Focus: gemeentelijke internationale samenwerking, 2011

PDF CC-BY (4.0)

Groningen is een internationale stad. Een stad met internationaal georiënteerde kennisinstellingen, bedrijven en een internationale bevolking. Groningen Wereldstad; Nota gemeentelijke internationale samenwerking 2008 – 2012, geeft vorm aan dit uitgangspunt. Hiervoor zijn binnen het uitvoeringskader helpen-leren-handel 6 doelstellingen geformuleerd. Dit evaluatierapport geeft, na 3,5 jaar van uitvoering, inzicht in de realisatie van die doelstellingen, het gekozen beleidskader en de organisatie.

De belangrijkste conclusie is dat Groningen dankzij een focus van het internationaal beleid in staat is geweest om concrete resultaten te behalen. Groningen heeft gekozen voor een geografische focus op het NOA gebied en een gefocuste rol van de gemeente, als makelaar. Daarnaast is door het benoemen van doelen gekozen voor een duidelijke focus op bepaalde terreinen. Het belangrijkste advies is om verder te focussen. Zo kan Groningen een nog grotere impact bereiken. Essentieel daarbij is een verbeterde interne organisatie, verbeterde communicatie en het alloceren van geld naar daar waar de ambitie ligt.

Auteur: iMpact; Opdrachtgever: Gem. Groningen, Bestuursdienst