Dataset

Adressen samenwerkingsverbanden en schoolvestigingen passend onderwijs

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 08/30/2020 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Adressen van samenwerkingsverbanden en de bijhorende schoolvestigingen. De helft van de bestanden gaat over primair onderwijs en de andere helft over voortgezet onderwijs. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen samenwerkingsverbanden van vóór de wet Passend onderwijs en samenwerkingsverbanden tijdens deze wet.

Landing page: http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/passendow/Adressen/default.asp

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Spatial data

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Documentation

Adressen samenwerkingsverbanden en schoolvestigingen passend onderwijs

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/adressen/adressen-po-2.jsp

Adressen samenwerkingsverbanden en schoolvestigingen passend onderwijs