Dataset

Evaluatie bevolkingsprognoses regio Groningen-Assen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 06/17/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
  • Housing
  • Migration and integration
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit rapport uit 2010 heeft de verschillende prognoses voor het regiogebied Groningen-Assen geëvalueerd. In totaal maakten vijf prognoses deel uit van de evaluatie:

  • PEARL
  • PRIMOS Lokaal
  • PRIMOS Online
  • ABF
  • IPB Drenthe.

De gegevens van IPB Drenthe besloegen alleen de Drentse gemeentes in het regiogebied. De analyse op de demografische data is uitgevoerd door bevolking, huishoudens, en toename van de woningvoorraad te onderscheiden. De bevolking is verder uitgesplitst naar de drie demografische componenten die een verandering van de bevolkingsomvang verklaren: natuurlijke groei, binnenlandse migratie en buitenlandse migratie. Bij de huishoudens is er vooral gekeken naar de verschillende types huishoudens. Daarnaast is er op beperkte schaal gekeken naar de huishoudensprofielen. Uit de evaluatie wordt een aantal conclusies getrokken.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Evaluatie bevolkingsprognoses regio Groningen-Assen, 2010

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: RUG, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen; H. Elshof; L.J.G. van Wissen

Opdrachtgever: RUG, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen