Dataset

Cultuurstad Groningen, gewoon bijzonder! 2009-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 03/25/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze reader behoort bij de hand-out cultuurnota en is bedoeld als naslagwerk. De hand-out verwijst naar teksten in deze reader. Beide onderdelen van de nota zijn ook afzonderlijk te lezen. Gewoon bijzonder De culturele infrastructuur van Groningen is van hoge kwaliteit. Het is in Groningen goed wonen, werken en recreëren. De historische binnenstad en de schaal – niet te groot, niet te klein – van de stad zijn sterke punten. De stad beschikt over een ruim en divers culturele aanbod. Voor kunstenaars is het culturele klimaat inspirerend. Steeds meer toeristen bezoeken de stad vanwege spraakmakende festivals en tentoonstellingen. Dat levert niet alleen werkgelegenheid op voor hoogopgeleiden maar ook voor lager opgeleiden in bedrijfstakken als de horeca en detailhandel. Groningen heeft naast een uitgebreide culturele infrastructuur ook een hoogwaardige kennisinfrastructuur. De stad telt 46.000 studenten in het hoger onderwijs, waaronder meerdere kunstvakopleidingen. Dat levert de stad behalve veel kunstenaars ook veel startende ondernemers met innovatieve concepten op. Groningen kent een sterke ICT sector met innovatieve en toonaangevende bedrijven. Landelijk gezien staat Groningen in 2008 op de zesde plaats van de lijst met de meeste banen in de creatieve industrie. Meer dan 29% van de beroepsbevolking in de stad (ongeveer 25.000 personen) is werkzaam in de creatieve industrie, waarvan ook kunstenaars en culturele instellingen deel uit maken.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Cultuurstad Groningen, gewoon bijzonder! 2009-2012

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: Gem. Groningen, Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Opdrachtgever: Gemeente Groningen