Dataset

Benchmark omvang ambtelijk apparaat gemeenten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 05/03/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Municipalities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van uw gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Dat is de centrale vraag van dit onderzoek. Het moet leiden tot inzicht in de omvang van het ambtelijk apparaat van uw gemeente in vergelijking met die van andere gemeenten. Wij splitsen de totale omvang daartoe uit naar gemeentelijke taken. Doel van het onderzoek is het mogelijk te maken om binnen uw gemeente een objectieve discussie te voeren over de omvang van uw ambtelijk apparaat. Wij doen dat op basis van een benchmarkonderzoek naar de omvang van het totale ambtelijk apparaat. Sinds de start van de benchmark in 2002 hebben meer dan 300 gemeenten deelgenomen. Uit een inventarisatie van het projectteam Benchmarken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat dit daarmee de meest omvangrijke database is op het terrein van formatie binnen de publieke sector. De benchmark is begin 2009 opnieuw gecertificeerd met het VNG Keurmerk Benchmarking. Uw gemeente is een van de 96 gemeenten die in de onderzoeksperiode 2007-2009 aan de benchmark hebben deelgenomen.

De gepresenteerde indicatoren geven niet het “finale oordeel” over uw gemeente. Wel bieden ze objectieve vergelijkingsinformatie. Benchmarkonderzoek kan uw veronderstellingen bevestigen of kan juist “verbaaspunten” opleveren. Indien dat laatste het geval is, raden wij u aan een nadere analyse te verrichten van de specifieke situatie in uw gemeente.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Benchmark omvang ambtelijk apparaat gemeenten, 2009

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: Berenschot

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Benchmark omvang ambtelijk apparaat gemeenten, 2007

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: Berenschot

Opdrachtgever: Gemeenten, diverse, waaronder de gemeente Groningen