type-icon

Dataset

Extra beloning van rijksambtenaren 2012

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bijgewerkt 31/01/2021
License CC-0 (1.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Extra beloning van rijksambtenaren is mogelijk in de vorm van bijzondere beloningen (toeken-
ning van een eenmalige of periodieke toeslag) of van verhoging van het vaste salaris. Met
het oog op de gewenste soberheid en evenwichtigheid in de verdeling geldt sinds 2010 een Beleidskader voor de toekenning van extra beloningen. Ambtenaren kunnen om diverse redenen een toeslag krijgen:
• arbeidsmarktoverwegingen;
• bijzondere prestaties;
• bijzondere functiekenmerken.

Contactinformatie
Naam: Team Open Data, KOOP
Email: opendata@overheid.nl

Download

Jaarrapportage Rijk 2012

Download XLS CC-0 (1.0)

Extra beloning van rijksambtenaren is mogelijk in de vorm van bijzondere beloningen (toeken- ning van een eenmalige of periodieke toeslag) of van verhoging van het vaste salaris. Met het oog op de gewenste soberheid en evenwichtigheid in de verdeling geldt sinds 2010 een Beleidskader voor de toekenning van extra beloningen. Ambtenaren kunnen om diverse redenen een toeslag krijgen: • arbeidsmarktoverwegingen; • bijzondere prestaties; • bijzondere functiekenmerken.