Dataset

Dataset Monumenten Assen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Assen (Gemeente)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Culture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat een overzicht van alle gemeentelijke-, provinciale- en rijksmonumenten in Assen. 

De data wordt bijgewerkt op moment dat er nieuwe besluiten zijn.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Dataset Monumenten Assen WMS

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://gis.assen.nl/arcgis/rest/services/Vergunningen/Monumenten/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Dataset Monumenten Assen WMS

Downloads

Dataset Monumenten Assen ArcGIS Map Service

JSON CC-BY (4.0)

Dataset Monumenten Assen Map Service

Dataset Monumenten Assen CSV

CSV CC-BY (4.0)

Dataset Monumenten Assen Map Service

Preview

Dataset Monumenten Assen KML

KML CC-BY (4.0)

Dataset Monumenten Assen Map Service

Dataset Monumenten Assen Shapefile

SHAPE CC-BY (4.0)

Dataset Monumenten Assen Map Service