Dataset

Monumenten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 07/02/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Bevat de locaties van de gemeentelijke, rijksmonumenten en cultuurhistorische panden in Eindhoven. Onder een monument wordt verstaan: zaak, die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. Onder monumenten vallen niet alleen gebouwen, maar ook tuinen, parken en archeologische vindplaatsen.

Monumenten in ontwerp en voorbescherming staan in deze dataset:

Wederopbouwkunst is te zien in deze dataset:

De gegevens omtrent beschermde monumenten worden in de loop der tijd, afhankelijk van de aanwijzing, opgesteld. Daardoor wisselt de inhoud en hoedanigheid sterk. De oudste gegevens (uit 1970) zijn erg summier en alleen tekst. Daarna werden foto's bijgevoegd. Weer later onstaan uitgebreide beschrijvingen.

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/monumenten/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Monumenten - Schema

JSON Publiek domein
name code type description
name OBJECTID code objectid type int description
name Object nummer code object_nummer type text description Kenmerk Rijksmonument (RM), Gemeentelijk Monument (GM) en Cultuurhistorisch Pand (CP)
name Categorie code categorie type text description
name Adres code adres type text description
name Aanduiding code aanduiding type text description Soort monumentaal object
name Bouwjaar code bouwjaar type text description
name Naam code naam type text description
name Complex code complex type text description
name Architect code architect type text description
name Datum aanwijzing code aanwijsdatum type text description
name Meer informatie code link_pdf type text description Link naar een PDF bestand met meer informatie over het monument.
name SHAPE.AREA code shape_area type double description
name SHAPE.LEN code shape_len type double description
name geo_shape code geo_shape type geo_shape description
name geo_point_2d code geo_point_2d type geo_point_2d description