type-icon

Dataset

Dataset Gemeentelijk Vastgoed Assen

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Assen
Bijgewerkt 07/03/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (1)
  • Download (3)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Deze dataset is een eenmalige extractie uit Planon van alle Gemeentelijk Vastgoed

datum: 1-10-2019

Contactinformatie
Naam: Assen
Email: info@assen.nl
Website: https://www.assen.nl
Phonenumber: 14 0592

Webservice

Dataset Gemeentelijk Vastgoed Assen ArcGIS Map Service

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://services1.arcgis.com/p5QhXC0i0sZjprM1/arcgis/rest/services/Dataset_Gemeentelijk_Vastgoed_Assen_(raadplegen)/FeatureServer

Dataset Gemeentelijk Vastgoed Assen Feature Service

Download

Dataset Gemeentelijk Vastgoed Assen CSV

Download CSV CC-BY (4.0)

Dataset Gemeentelijk Vastgoed Assen Feature Service

Preview

Dataset Gemeentelijk Vastgoed Assen KML

Download KML CC-BY (4.0)

Dataset Gemeentelijk Vastgoed Assen Feature Service

Dataset Gemeentelijk Vastgoed Assen Shapefile

Download SHAPE CC-BY (4.0)

Dataset Gemeentelijk Vastgoed Assen Feature Service