Dataset

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs met inschrijvings - en toetsgegevens van leerlingen in het Primair Onderwijs (vanaf 01-09-2018)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Education and science
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) De NCO microdatabestanden zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samengesteld voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Het NCO is geïnitieerd en wordt bekostigd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Voor deze bestanden zijn bestaande registerdata uit de sociaal-statistische bestanden (SSB) van het CBS en bestaande onderwijsregistraties van het Basisregister Onderwijs (BRON) van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gecombineerd.

Dit bestand bevat de inschrijvings- en toetsgegevens van leerlingen in het primair onderwijs Het jaartal in de bestandsnaam verwijst naar het betreffende schooljaar JJJJ/JJJJ+1.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De inschrijvingsgegevens zijn een jaar eerder beschikbaar dan de toetsgegevens. De NCOPODEF bestanden bevatten definitieve inschrijvings- en toetsgegevens, het NCOPOVRL bestand bevat voorlopige inschrijvingsgegevens en geen toetsgegevens.

De toets (en advies-)gegevens betreffen de variabelen WPOADVIESVO, WPOCODEEINDTOETS, WPOUITSLAGEINDTOETS, CITOPERCENTIELTAAL, CITOPERCENTIELREKENENWISKUNDE, WPOADVIESHERZ, WPOREKENEN, WPOTAALLV en WPOTAALTV; deze zijn in het voorlopige bestand dus niet gevuld.

Populatie

De NCOPO-bestanden bevatten de gegevens van leerlingen die in minimaal een van de Primair Onderwijs (PO)-ruggengraatbestanden voorkomen. Aan deze PO-ruggengraatbestanden kunnen op basis van de koppelsleutel (RINPERSOON en RINPERSOONS) de in deze NCOPO-bestanden opgenomen inschrijvings- en toetsgegevens van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs gekoppeld kunnen worden.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410806c7e69

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier