Dataset

Structuurgegevens van landbouwbedrijven (01-04-2015 - 01-04-2016)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Agriculture
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Verslagjaar 2015. Het Landbouw Statistisch Bestand (LSB) omvat structuurgegevens van landbouwbedrijven. Dit betreft reguliere onderwerpen zoals gewassen, dieren, arbeidskrachten, en incidentele en periodieke onderwerpen, zoals huisvesting, beregening, verbredingsactiviteiten, mestverwerking en -opslag etc. De peildatum voor diergegevens is 1 april en voor gewasgegevens 15 mei. Voor nadere toelichting op variabelen zie vragenlijst.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Integrale waarneming, plausibiliteitscontroles en imputatie voor unit non-respons. Er vinden diverse plausibiliteitscontroles plaats, waaronder min/max vergelijkingen, uitbijterdetectie, trendanalyses en vergelijking met opgave vorig verslagjaar. Er vindt enkel unit-imputatie plaats, geen item-imputatie. Tijdens de opgave vindt controle op volledigheid plaats. Opgave is verplicht o.b.v. de Landbouwwet. Unit-imputatie is (onder voorwaarden) gebaseerd op de opgave van het vorig verslagjaar. Overeenkomstige variabelen worden overgenomen van het vorig jaar. Nieuwe variabelen worden geïmputeerd uit de opgaven van het huidige jaar, volgens next-neighbour methode (op basis van SO en bedrijfstype).

Populatie

Agrarische bedrijven met een minimale omvang van 3000 euro Standaard Opbrengst.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080347ba4

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier