Dataset

Productiestatistiek Zorginstellingen (01-01-2006 - 01-01-2015)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Economy
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, balans, investeringen en personeelsinzet van groepen ondernemingen. Dit betreft uitsluitend publiekgefinancierde ondernemingengroepen. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen. Jaar-op-jaar ontwikkelingen in financiën en personeel worden mede beïnvloed door populatieveranderingen. Wijzigingen van de hoofdactiviteit, oprichtingen en opheffingen leiden tot veranderingen in de populatie van ondernemingengroepen. Ook fusies, overnames en splitsingen kunnen resulteren in wijzigingen in de populatie.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Belangrijkste bron voor de statistiek is de databank DigiMV van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met o.a. gegevens over resultatenrekening, balans en personeelsformatie. De DigiMV-enquête is onderdeel van het 'Jaardocument maatschappelijke Verantwoording' en wordt door zorginstellingen bij het CIBG gedeponeerd. De DigiMV-data wordt gekoppeld aan de populatie uit het Algemeen Bedrijven Register (ABR) en o.a. het Iinstellingsregister van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).Ontbrekende data wordt handmatig toegevoegd aan de hand van op internet (www.jaarverslagenzorg.nl) gedeponeerde jaarrekeningen. Indien jaarrekeningen niet beschikbaar zijn of de totale bedrijfsopbrengsten heel klein zijn ten opzichte van het totaal bedrijfsopbrengsten van de gehele populatie, wordt opgehoogd.

Populatie

(Groepen van) ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en jeugdzorg die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en/of provinciaal gefinancierde jeugdzorg. De ondernemingengroep is de eenheid waarop de financiële beslissingen plaatsvinden voor het totaal van de juridische eenheden.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108023374d

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier