Dataset

Verkeersprestaties autobussen (01-01-2011 - 01-01-2015)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Traffic
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Verkeersprestaties in voertuigkilometers van autobussen per jaar met een Nederlands kenteken, uitgesplitst naar kenmerken van het voertuig en naar grondgebied. Uit het register van de Stichting Nationale Autopas (NAP) zijn de kentekens van de totale steekproefpopulatie verrijkt met kilometerstanden en bijbehorende registratiedatums. Op basis van de verschillen tussen kilometerstanden van twee opeenvolgende peildata zijn de afgelegde kilometers voor de periode tussen de peildata berekend. Hiermee zijn jaarkilometrages berekend voor alle voertuigen. Deze jaarkilometrages worden gebruikt om o.a. de verkeersprestaties van autobussen te schatten.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Secundaire waarneming waarbij gebruik wordt gemaakt van de registers van Dienst wegverkeer (RDW) en Nationale Auto Pas (NAP).

Populatie

Alle in Nederland geregistreerde autobussen met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar, zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief autobussen die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad en autobussen die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, voornamelijk nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801fbacb

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier