Dataset

Bomen in beheer door gemeente Delft

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Delft (Gemeente)
Updated 04/21/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

  • Beperkingen: deze dataset is niet geschikt voor juridische en landmeetkundige doeleinden. De gemeente Delft kan niet garanderen dat alle gegevens altijd juist of actueel zijn.
  • Mogelijkheden: deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locaties van bomen op een kaart. Het bevat gegevens van soort (Nederlandse en Latijnse naam) en andere bijzonderheden. U kunt ook de monumentale gemeentelijke bomen vinden in deze dataset.
  • Toelichting: de bomen in Delft worden over het algemeen eens in de drie jaar geïnspecteerd. Bomen die als " attentie bomen" staan vermeld en langs een drukke doorgaande weg staan, worden jaarlijks geïnspecteerd. Aan de hand van een inspectie worden maatregelen uitgevoerd. Deze maatregelen zijn er op gericht het bomenbestand zo optimaal en veilig mogelijk te houden. De gemeente streeft er naar om deze maatregelen binnen de geadviseerde uitvoeringstermijn uit te voeren.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Bomen in beheer door gemeente Delft ArcGIS Map Service

JSON CC-BY (4.0)

Bomen in beheer door gemeente Delft Feature Service

Bomen in beheer door gemeente Delft CSV

CSV CC-BY (4.0)

Bomen in beheer door gemeente Delft Feature Service

Preview

Bomen in beheer door gemeente Delft KML

KML CC-BY (4.0)

Bomen in beheer door gemeente Delft Feature Service

Bomen in beheer door gemeente Delft Shapefile

SHAPE CC-BY (4.0)

Bomen in beheer door gemeente Delft Feature Service