Dataset

Aanvoer, verwerking van afval bij recyclingbedrijven (SBI2008)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 21/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

In deze tabel wordt informatie gegeven over de hoeveelheid afval die wordt aangeboden bij de bedrijven uit de bedrijfstak Voorbereiding tot recycling. Afvalstoffen worden ingedeeld naar afvalsoorten volgens Euralcodes die zijn afgestemd op de Europese afvalstatistiek verordening. In deze tabel wordt verder onderscheid gemaakt in chemische en niet-chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog nader uitgesplitst. Een groot deel van de aanvoer wordt verwerkt tot nieuwe grondstof of een nieuw product. De overblijvende reststoffen worden bij derden voor nuttige toepassing of eindverwerking aangeboden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per 19 december2018: De cijfers over 2016 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers? Cijfers over 2018 worden eind december 2020 verwacht.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81416ned

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81416ned

Aanvoer en verwerking van hoeveelheden afval bij recyclingbedrijven Aanvoer afval naar afvalsoort, verwerking, eindproduct of reststoffen

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81416ned

Aanvoer en verwerking van hoeveelheden afval bij recyclingbedrijven Aanvoer afval naar afvalsoort, verwerking, eindproduct of reststoffen