Dataset

Projectenkaart

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Projectenkaart waterschap Hunze en Aa's

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

OpenData:Projectenkaart

OGC:WMS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wms

Projectenkaart

Projectenkaart

OGC:WFS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs

Projectenkaart

Projectenkaart_PNT

OGC:WFS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs

Projectenkaart_PNT

OpenData:Projectenkaart_PNT

OGC:WMS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wms

Projectenkaart_PNT

Data schemes

Feature catalogus projectenkaart

JSON Publiek domein
name code type description
name Global ID code GLOBALID type VARCHAR description Global ID
name projectcode code PROCODE type VARCHAR description Code van het project
name projectnaam code PRONAAM type VARCHAR description De naam van het project
name projectnummer code PRONUMMER type VARCHAR description Het nummer van het project
name projectfase code PROFASE type VARCHAR description De fase waarin het project zich bevindt. Onbekend Definitie fase Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase Nazorgfase Afgerond Revisiegegevens aangeleverd
name projectomschrijving code PROOMSCH type VARCHAR description De omschrijving van het project.
name startdatum code PROSTDATUM type DATE description De startdatum van het project
name einddatum code PROEIDATUM type DATETIME description De einddatum van het project
name status code KWKSTATU type VARCHAR description De status van het kunstwerk. Gerealiseerd, planvorming, buiten bedrijf of niet meer aanwezig.
name datum object aangemaakt code CREATED_DATE type DATE description De datum waarop het kunstwerk is aangemaakt in de database.
name datum object gewijzigd code LAST_EDITED_DATE type DATE description Datum waarop het kunstwerk voor het laatst is aangepast.
name DMS koppeling code HEA_DMS type VARCHAR description Hyperlink naar het Document Management Systeem
name datum revisie verwerkt code DATUM_REVISIEVERWERKT type DATE description De datum waarop de revisie is verwerkt in het beheerregister en de legger
name datum kopie bronsysteem code DATUM_LAADACTIE_ETL type DATETIME description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem.
name Primary Key code RECID type NUMERIC description Primary Key