Dataset

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over gemiddelde reisafstanden voor inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek) voor 2013. In de tabel zijn ook cijfers opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau, per 1 januari.

Gegevens beschikbaar voor 2013

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2021: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82341NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82341NED

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, banen, bibliotheken en kinderopvang per buurt, wijk en gemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82341NED

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, banen, bibliotheken en kinderopvang per buurt, wijk en gemeente