Dataset

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/23/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over gemiddelde reisafstanden voor inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek) voor 2022. In de tabel zijn ook cijfers opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau, per 1 januari.

Gegevens beschikbaar voor 2022

Wijzigingen per mei 2024

Uit nadere analyse van de cijfers voor 2022 is geconstateerd dat deze door wijzigingen in de gebruikte GIS-software afwijken van voorgaande jaren. Omdat het herberekenen van de cijfers nog enige tijd zal kosten, worden de afwijkende cijfers voor 2022 teruggetrokken, totdat de nieuwe cijfers gereed zijn.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Aan het begin van de zomer worden de herberekende cijfers over verslagjaar 2022 verwacht. Tegelijk worden de eerste cijfers verwacht voor verslagjaar 2023. De wijk- en buurtcijfers van 2023 zullen in een aparte tabel verschijnen in StatLine.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85560NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85560NED

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85560NED

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten