Dataset

Handelsregister (HR)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 04/06/2022 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Governance
  • Economy
Publicity level Non Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties geregistreerd die deelnemen aan het economisch en maatschappelijk verkeer in Nederland.
Een aantal (bezoek)adressen in de HR is niet of onjuist aan de BAG gerelateerd. Deze dataset is aangevuld met een schatting van het juiste BAG-adres. Deze adressen zijn gemarkeerd samen met indicatie hoever het geschatte adres afwijkt van het originele adres.
De HR is vrij te raadplegen via raadpleegvoorzieningen van de (KvK) en bijvoorbeeld die van Amsterdam. Automatische koppelingen zijn echter niet kosteloos.
Sommige adressen hebben een indicatie dat het adres niet in bulkbevragingen voor mogen komen. Hiermee wordt voorkomen dat het HR voor bijvoorbeeld massa-mailings wordt ingezet. De volgende gegevens zijn afgeschermd en mogen (binnen de gemeente Amsterdam) alleen door geautoriseerde medewerkers van Amsterdam worden opgevraagd: Natuurlijk persoon (functionaris), prive adres (functionaris), BSN, geslacht. De gegevens uit het Handelsregister zijn afkomstig van een lokale gemeentelijke kopie van de Kamer van Koophandel (KvK) en lopen maximaal een week achter. Raadpleeg voor de meest actuele gegevens de raadpleegvoorziening van de KvK.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Handelsregister WFS

OGC:WFS Geen open licentie

https://map.data.amsterdam.nl/maps/handelsregister?service=WFS&version=1.1.1&request=GetCapabilities

unknown

Handelsregister WMS

OGC:WMS Geen open licentie

https://map.data.amsterdam.nl/maps/handelsregister?service=WMS&version=1.1.1&request=GetCapabilities

unknown

Downloads

Handelsregister API

JSON Geen open licentie

unknown

Documentation

Stelselpedia Handelsregister

HTML Geen open licentie
Download: https://www.amsterdam.nl/stelselpedia/hr-index/

unknown

Data en Informatie, Gemeente Amsterdam

HTML Geen open licentie
Download: https://data.amsterdam.nl/data/?modus=kaart&legenda=true

unknown