Dataset

Raming CO2-emissie naar lucht; Nederlandse economie, Nationale rekeningen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 11/13/2021 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

De tabel bevat ramingen over CO2-emissies naar lucht voor zover die samenhangen met Nederlandse economische activiteiten (inclusief emissies van Nederlanders in het buitenland, exclusief emissies van niet-ingezetenen in Nederland). De uitstoot van de CO2-emissie wordt gerelateerd aan deze activiteiten. De CO2-emissie door natuurlijke bronnen worden niet meegenomen, omdat de relatie met een economische activiteit ontbreekt. De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015 1e kwartaal

Status van de cijfers: Voorlopige cijfers. Het betreft hier een eerste berekening op basis van de dan beschikbare informatie. De cijfers kunnen wijzigen op grond van nieuwe statistische broninformatie die nadien beschikbaar komt. De tabel bevat eerst gepubliceerde cijfers en deze cijfers worden niet meer bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe voorlopige cijfers worden drie maanden na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84057NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84057NED

Raming CO2-Emissie naar lucht, kwartaal mutaties, milieurekeningen Nederlandse economie (huishoudens en bedrijven)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84057NED

Raming CO2-Emissie naar lucht, kwartaal mutaties, milieurekeningen Nederlandse economie (huishoudens en bedrijven)