Dataset

Windenergie (zoekgebied) (OGV, 2010) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 12/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand geeft het zoekgebied windenergie weer zoals opgenomen in kaart 8A (Zoekgebied grootschalige windenergie) van de in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie. Dit beslaat het veenkoloniaal gebied en gebied ten zuid-oosten van de laagvliegroute van defensie. Hiervan zijn de kernen, natura2000-gebieden, laagvliegroute defensie en LOFAR zone 1 uitgesloten.Windenergie onder randvoorwaarden is opgenomen in deze kaart en afhankelijk van de randvoorwaardelijke lagen (EHS, kernkwaliteiten cultuur en landschap, ganzen, hinderstrook defensie, lofar zone 2, 2 klassen: windenergie (zoekgebied) en windenergie (zoekgebied) onder voorwaarden

Contactinformatie
Name: Team Ruimtelijke ontwikkeling, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI.OGV_K8A_ZOEKGEB_WINDENERGIE_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Windenergie (zoekgebied) (OGV, 2010) (historie)

GBI.OGV_K8A_ZOEKGEB_WINDENERGIE_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Windenergie (zoekgebied) (OGV, 2010) (historie)