Dataset

Grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa (OGV, 2010) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe
Bijgewerkt 11/04/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

In de provincie wordt op achttien locaties water gewonnen voor openbare drinkwatervoorziening. Rond deze winlocaties zijn beschermingsgebieden aangewezen in het POV, waarbij is uitgegaan van de kwetsbaarheid van de gebieden. Het onderscheid bestaat uit kwetsbare, minder kwetsbare en niet-kwetsbare gebieden. De meest kwetsbare gebieden krijgen de meeste bescherming qua omvang en maatregelen. Een beschermingsgebied is opgebouwd uit verschillende zones. Dit bestand geeft het grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa weer zoals in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 11 (Grondwater).

Contactinformatie
Naam: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI.OGV_K11_GRONDW_BESCH_DRAA_L

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa (OGV, 2010) (historie)

GBI.OGV_K11_GRONDW_BESCH_DRAA_L

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa (OGV, 2010) (historie)