Dataset

Waterkansenkaart waterhuishouding - Relatieve hoogte

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland
Bijgewerkt 10/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

De beste mogelijkheden voor waterberging en -retentie zijn te vinden in resp. de 10%-laagst en 10%-hoogst gelegen delen van afwateringsgebieden. Vanwege de beperkte mogelijkheden met kleine geisoleerd liggende laagtes en hoogtes, wordt tevens de ligging van de 25%-laagst en 25%-hoogst gelegen delen aangegeven. Voor de grotere aaneengesloten gebieden kunnen de mogelijkheden voor berging of retentie vervolgens nader onderzocht worden.

Contactinformatie
Naam: André van de Straat, Provincie Zeeland
Email: geo@zeeland.nl
Website: http://www.zeeland.nl
Phonenumber: 0118-631011

Webservice

GEOGWD_WTRKNSKRTRELHGTRST

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/rasters/wms?

Waterkansenkaart: Wateroverlast