Dataset

Waterkansenkaart Stedelijk gebied – Zettingsgevoeligheid

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

De waterkansenkaarten stedelijk gebied zijn bedoeld om mogelijkheden en beperkingen bij stedelijke uitbreiding inzichtelijk te maken. De zettingsgevoeligheidskaart kent de klassen weinig, matig en sterk zettingsgevoelig. De indeling is gebaseerd op een combinatie van de dikte van de kleiïge deklaag en de dikte van het Hollandveen met als aanvullend criterium voor matig zettingsgevoelige gebieden de aanwezigheid van veen in de bodem (bovenste 120cm).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/rasters/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=rasters:GEOGWD_WTRKNSKRTZETGVHRST&styles=&bbox=10000.0,355000.0,90000.0,425000.0&width=768&height=672&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GEOGWD_WTRKNSKRTZETGVHRST

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/rasters/wms

Waterkansenkaart: Zetttingsgevoeligheid

Downloads

GEOGWD_WTRKNSKRTZETGVHRST

OGC:WCS CC-0 (1.0)

Waterkansenkaart: Zetttingsgevoeligheid