Dataset

Bodemkundige geschiktheid voor akkerbouw

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Alterra
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (1)
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

De geschiktheidskaart akkerbouw is gemaakt door Alterra Wageningen. De geschiktheid van percelen voor akkerbouw wordt bepaald door een combinatie van bodemeigenschappen en grondwaterstanden. Belangrijke bodemeigenschappen zijn de bewerkbaarheid, berijdbaarheid, chemische bodemvruchtbaarheid, bewortelbaarheid en vochtleverend vermogen. Bij te hoge grondwaterstanden in het voorjaar is de bodem te nat om voorjaarswerkzaamheden, zoals bemesten, zaai klaar maken en inzaaien, te verrichten. Te natte omstandigheden vertragen de voorjaarsgroei van het gewas. In het najaar kunnen hoge grondwaterstanden het oogsten van akkerbouwgewassen bemoeilijken. In perioden met weinig neerslag moet de vochtvoorraad in de bodem voldoende te zijn om de plant van voldoende vocht te voorzien. Bij een tekort treedt er groeivertraging op. De geschiktheidskaart is met name gebaseerd op verlaagde opbrengsten als gevolge van vochttekort en wateroverlast.

Contactinformatie
Naam: Walter Jonkers, Provincie Zeeland
Email: geo@zeeland.nl
Website: https://www.zeeland.nl
Phonenumber: 0118 - 63 10 11

Webservice

GEONAM_AKK_BWGSHRST

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/rasters/wms?

Bodemkundige geschiktheid voor akkerbouw

Download

GEONAM_AKK_BWGSHRST

Download GML CC-0 (1.0)

OGC:WCS